Անահիտ Ավանեսյանը՝ օրումեջ ուսուցման ռեժիմին անցնելու մասին

Կրկին անդրադառնալով օրումեջ դպրոց հաճախելուն՝ Ավանեսյանը նշեց. «Դա վատ

 

անդրադարձ է ունենում մեր կրթական համակարգի վրա: Վիրուսից խուսափելու միակ

 

 

լուծումը պատվաստումներն են: Ուսուցչական անձնակազմի 90 տոկոսը պետք է

 

 

պատվաստվի քովիդի դեմ: