նոր փոփոխությունը Վերաբերվում է բոլոր թոշակառուներին

Հունվարից թոշակառուները վճարելու են «ՀայՓոստին»՝ թոշակը տուն բերելու համար: Այս

մասին արդեն «ՀայՓոստի» բաժանմունքներում տեղեկացնում են թոշակառուներին:Հարցի

 

 

հետ կապված պարզաբանում

ներկայացրեցին «ՀայՓոստ»-ից: Ընկերության լրատվական բաժնից հայտնեցին, որ կա

համապատասխան օրենք, համաձայն որի՝ 2022թ. հունվարի 1-ից կենսաթոշակները տրվում

 

 

են միայն էլեկտրոնային եղանակով, այսինքն՝ դա կարող է լինել բանկային քարտով կամ

 

«ՀայՓոստի» էլեկտրոնային դրամապանակով: