ՇԱS ԿԱՐԵՎՈՐ փnփnխnւթյnւն է կատարվել

 2021-2022 ուսումնական տարվա ուսումնական պարապմունքները

հաստատությունում

 

սկսվում են 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում՝ 2022թ. հունիսի 3-ին՝ 5-օրյա

աշխատանքային շաբաթվա դեպքում և հունիսի 6-ին՝ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա

դեպքում՝ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ՝ առաջին, 32՝ երկրորդ և 34՝

երրորդից տասներկուերորդ դասարանների համար: