Կոր Ոնավիր Ուսի Ախ Տանշաները Փոխվել Են

Այս տարվա աշնանը կոր ոնավի րուսի ախ տանիշները փոխվել են: Այժմ այս հիվա նդությունը,

 

 

սկզբնական շրջանում կարելի է շփոթել մրսա ծության կամ գր իպի հետ:«Կոր ոնավի րուս վա

 

 

րակի նոր ախ տանիշն ուժեղ հարբ ուխն է, որը նախկինում չի եղել: Շատերը կարծում են, որ

 

 

սա խոսում է այն մասին, որ այն դառնում է ավելի քիչ վտա նգավոր, բայց դա այդպես չէ: