Սոցփաթեթի Հատկացման Կարգը Կփոխվի․

սոցփաթեթի ծախսման ուղղությունները լրացվել են նոր ծառայություններով,

 

մասնավորապես՝ • մարզա-առողջարարական և սպորտային համալիրների, լողավազանների

 

և այլ սպորտային կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելու վճարի մարում։

 

Ծառայությունից կկարողանա օգտվել շահառուն և (կամ) նրա ընտանիքի անմիջական

 

անդամը (ուժի մեջ կմտնի դեկտեմբերի 12-ից),