Կարևոր Լուր Բոլոր Վարորդների Համար

ՀՀ ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանը ապրիլի 2-ին հրաման է ստորագրել, որով

հաստատվել է ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային հարթակում

 

տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի պայմանագրի ձևը` համաձայն հավելվածի: