Ռուսական և ադրբեջանական ուժերը բախվել են Սյունիքում. ինչից է սկսել միջադեպը.

 

Խռմփոցն իսկապես նյարդայնացնում է մյուսներին, չնայած մեղավորն

 

ինքը մեծ անհարմարություն չի զգում: Ցավոք, քչերը գիտեն,

 

 

որ հենց խռմփացնող մարդու համար իրավիճակը կարող է

Ի՞նչ կապ կա կանանց խռմփոցի եւ քաղցկեղի միջեւ | Բուժ ինֆո

 

լուրջ խնդիրներ առաջացնել: Խռմփոցը կարող է մահվան կամ