ինչպիuին է լինելnւ հnւնիu шմիuը

Հունիս ամսվա կլիմայական բնութագիրը և եղանակային կանխատեսումը. Հունիսին հանրապետությունում

զգալիորեն մեծանում է ցերեկվա տևողությունը և արեգակի բարձրությունը հորիզոնից, որի հետևանքով երկրի

մակերևույթը ստանում է զգալի ջերմություն: Ցերեկվա տևողությունը մայիսի համեմատությամբ

ավելանում է կես ժամով և դառնում 15 ժամ, որն ամենաերկարն է տարվա ընթացքում: