Երկու օր թոռս քնապարկում է քնել` մյուսներից հեռու

Տատն ասում է, որ տղան վախեցել է դիրքերում և չգիտես ինչու, անհայտ հանգամանքներից ելնելով,

 

Дед пропавшего военнослужащего Норайра Мкртчяна Норайр Агабабян

 

նա չի քնել այնտեղ, ուր բոլոր զինվորներն են եղել։ Ըստ տատի` թոռը քնապարկի մեջ, ժայռի

 

 

վրա է քնել` զինվորներից մի փոքր ավելի հեռու։