Զինծառայողները հավելավճարներ կստանան

Պարզվում է, որ այս խնդիրը զինծառայողների շրջանում մի շարք դժգոհություններ է առաջացրել:

 

 

 

Նրանք պահանջում են զինվորական կոչումների համար հավելավճար, որը

 

 

 

«Զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ

 

 

օրենքով սահմանված չէ: Նշենք, որ հավելավճարների չափերը նախատեսվելու են ՀՀ կառավարության որոշմամբ: