Հո ւղարկավորությունից հետո մայրը միացրեց հերոս որդու բջջայինը

Հո ւղարկավորությունից հետո մայրը սկսեց հավաքել որդու իրերը և երբ միացրեց որդու բջջային հեռախոսը և տեսավ 16 բաց

թողնված զանգ «Սիրելի» բաժանորդից։ Մինչ այդ մայրը չգիտեր, որ որդին սիրած էակ ուներ։ Նա հավաքեց համարը։ Մյուս կողմում

լսվեց տխո ւր կանացի ձայն։ Երկու կանայք չէին կարողանում խոսել, լսվում էր դա ռը հե կե կոցը․

— Մենք ուզում էինք ամուսնանալ, պիտի գայինք ծանոթանալու.. բայց գիտեք՝ ես նրանից որդի եմ սպասում և նրան

կոչելու եմ հոր անունով…