կնոջը հիվանդանոցներում չեն ընդունում

Երևանի բնակիչ Ամալյա Ավանեսովին, ում առողջական վիճակը խիստ

 

 

 

ծանր է, հարազատները չեն կարողանում

 

 

տեղավորել երևանյան որևէ հիվանդանոց՝ ստացիոնար բուժման: