Դպրոցներում կարևոր փոփոխություններ են սպասվում

Մասնավորապես ներմուծվում է դպրոցների միացյալ և առանձին խորհուրդների գաղափարը, որը նոր մոտեցում է: Որ դեպքում է

կազմվում առանձին, որ դեպքում` միացյալ խորհուրդ: Համաձայն կարգի` հանրակրթական ուսումնական հաստատության

խորհուրդը ձևավորվում է 3 տարի ժամկետով` իբրև առանձին հաստատության խորհուրդ` առնվազն 3000 բնակչություն ունեցող

բնակավայրերում գործող դպրոցների դեպքում, իբրև միացյալ խորհուրդ` առավելագույնը երեք հաստատության համար: