ինչ նոր օրենք է ընդունել Ռուսաստանը

կնքենք,

ինբայց դա շատ երկար ճանապարհ է, մինչև մենք

դրան հասնենք, դա տարիներ է պահանջում:

 

Իսկ մեր վարորդներն այսօր խնդիր ունեն: Երկրորդ ճանապարհը դա այն է, որ այն օրենքը, որն ընդունվել է, ըստ էության, ես չեմ

վախենում այդ խոսքից, խտրական է Հայաստանի նկատմամբ: Այնպես է ստացվել, որ ԵՏՄ անդամ բոլոր պետությունների վրա այդ

պահանջը չկա, բացի Հայաստանից”,- ասաց նա