Եթե ես հիմա չգրեմ, այլեւս չեմ գրի այդ մասին

ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը տարածել է վերլուծություն՝ ԶՈւ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից

ազատելու միջնորդության վերաբերյալ Հանրապետության նախագահի՝ մարտի 2-ի որոշման մասին

հայտարարության առնչությամբ: Վերլուծությունը ԳՇ անունից հրապարակել է շտաբի տեղեկատվության

բաժնի պետ Սամվել Ասատրյանը:

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 2017թ. նոյեմբերի 15-ի ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)՝ որպես նախագծի

իրավական հիմքի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով և ոչ կոնկրետ օրենքի հոդվածի կամ մասի։