Ո՞ր դեպքում ծնnղները կտnւգшնվեն 20- 30 հшզшր դրшմnվ

 

 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ծնողների կամ

 

նրանց փոխարինող անձանց կողմից անչափահաս երեխաների դաստիարակության և ուսուցման

 

պարտականությունները չարամտորեն չկատարելը, անչափահասների կողմից թմրամիջոցներ օգտագործելն

առանց բժշկի նշանակման կամ նրանց կողմից այլ իրավախախտումներ կատարելը (բացի սույն հոդվածի

 

 

երրորդ մասով նախատեսված իրավախախտումներից)` առաջացնում է տուգանքի նշանակում ծնողների կամ

նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ` 30 հազար դրամի չափով:

Այս կարգը գործում է դեռ 2012 թվականից։