Ա՛յ տե ռոր իստ, հերոսը դուք չեք, հերոսները մեր 18- 20 տ. երեխաներն էին, որ ուղարկեցիք առ աջնագիծ