Համբnւրեք Քnչարյանի հետnւյքը, ծնկեք նրա առաջ ու nտքերը լիզեք, բայg խնդրում եմ, hեռու մնացեք Հայաuտանից»

«Համբուրեք Քոչարյանի հետույքը, ծնկեք նրա առաջ ու ոտքերը լիզեք, բայց խնդրում եմ, հեռու մնացեք Հայաստանից» Րեգինա Պրազյանի հզոր գրառումը Մարգարիտա Սիմոնյանի մասին Ն

Մի լավ օր, երբ ծերության ժամանակ ձեր գրիչը այլևս չի գրելի ամեն տեսակի տհաճ բաներ ձեր հայրենիքի մասին, այդ դեպքում ձեզ գրողի ծոցը կուղարկեն գար շահոտ ավելով:

Այդ դեպքում Հայաստանում ոչ ոք չի սպասի այնպիսի դա վաճանների, ինչպիսիք եք դուք և ձեր ամուսինը: Ես կոչ եմ անում Հայաստանի իշխանություններին ամբողջովին անտեսել ձեր նման կեղտոտ սադ րիչին: Համբուրեք Քոչարյանի հետույքը, ծնկեք նրա առաջ ու ոտքերը լիզեք, բայց խնդրում եմ, հեռու մնացեք Հայաստանից և հայ ժողովրդից: Դուք չեք, որ պիտի դատեք և քննարկեք Փաշինյանին:

Մի լավ օր, երբ ծերության ժաման ակ ձեր գրիչը այլևս չի գրելի ամեն տեսակի տհաճ բաներ ձեր հայրենիքի մասին, այդ դեպքում ձեզ գրողի ծոցը կուղարկեն գարշա հոտ ավելով: Այդ դեպքում Հայաստանում ոչ ոք չի սպասի այնպիսի դավաճան ների, ինչպիսիք եք դուք և ձեր ամուսինը:

Ես կոչ եմ անում Հայաստանի     իշխանություն ներին ամբողջովին անտեսել ձեր նման կեղտոտ սադրիչին: Համբուրեք Քոչարյանի հետույքը, ծնկեք նրա առաջ ու ոտքերը լիզեք, բայց խնդրում եմ, հեռու մնացեք Հայաստ անից և հայ ժողովրդից: Դուք չեք, որ պիտի դատեք և քննարկեք Փաշինյանին: