ՎԵՐՋԱՊԵՍ ՈՐՈՇՎԵՑ․ Եթե դnւք կшմ ձեր ծնnղները ավանդ ունեն, шպա պետք է անպшյման իմանաք шյu մաuին

Համաձայն «2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հավելվածի 4-րդ կետի, նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում

մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների (այսուհետ՝ ավանդ) դիմաց փոխհատուցման տրամադրումն իրականացվում է ըստ ստորև բերված սանդղակի.

 

Ավանդի գումարի չափը (խորհրդային ռուբլով) Տրամադրվող փոխհատուցման գումարը (ՀՀ դրամով)՝1000-ից ոչ ավելի Ավանդի գումարը x 84, 1001-ից

 

մինչև 3000 (ներառյալ) 84000+(ավանդի 1000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 29.4), 3001-ից մինչև 5000 (ներառյալ) 142800+(ավանդի 3000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 16.8),

 

5001-ից մինչև 10000 (ներառյալ) 176400+(ավանդի 5000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 8), 10000-ից ավելի 216400+(ավանդի 10000 խորհրդային ռուբլին գերազանցող գումարը x 4)